Anslagstavlan
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Bettna hembygdsförening

anordnar

Studiecirkel om fornlämningar

I samverkan med PRO kommer vi att anordna en studiecirkel om fornlämningar i allmänhet och i bygden i synnerhet. Cirkeln kommer att bedrivas i Föreningsborg i Bettna med start den 14 mars kl 10:00. Studietiden är planerad till 2 timmar per gång. Vi kommer att träffas under tio torsdagar. Studiecirkeln anordnas i samarbete med ABF.

Anmälan kan göras till Pia Lövgren på telefon 076-8188420 senast den 4:e mars 2019.

***************************************

Obs - dagboken

Dagboken som skrivits och tryckts för hembygdsföreningen
finns nu färdig till försäljning.

Kontakta Karin på tel: 0155-92055 eller
bettna55@hotmail.com
*******************************************************************