Bettna Hembygdsförening

Medlem av Sveriges Hembygdsförbund

Om oss

Bli medlem

Bettna hembygdsförening, medlem i Södermanlands hembygds-förbund, är en mycket aktiv förening. Medlems-antalet var den 31/12 2014 361 personer.

Många ställer upp vid de olika aktiviteterna som föreningen anordnar och stämningen är mycket positiv både bland medlemmarna och i styrelsen.

Vill även Du bli medlem så kontakta oss i föreningen via mail
eller telefon:

Karin Eriksson…………....…0155 - 92055

som också har e-mail-adress
Mailto:bettna55@hotmail.com

eller

Margaretha Skagerström Ringborg
Tel: 0155-22 80 98
Mailto:bengtskagerstrom.smb@tele2.se

*  *  *

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Margaretha Skagerström Ringborg Ordf.
     
Jan Jonsson V. ordf.   Karin Eriksson 
Sekr.
  Arne Pettersson
Kassör
Namn Mandattid Uppgift
Margaretha Skagerström Ringborg 2018 Ordförande
Jan Jonsson 2018 V.Ordförande
Karin Eriksson  2018 Sekreterare
Arne Pettersson 2018-2019 Kassör
Leif Elsberg 2018-2019 Ledamot
Willy Lund 2018 Ledamot
   
    Leif Elsberg Willy Lund  

Suppleanter

Namn Mandattid  
Eva Fredriksson 2018  
Hans Olsson 2018  
Pia Lövgren 2018  

     
Eva Fredriksson
Suppl.
  Hans Olsson
Suppl.
  Pia Lövgren
Suppl.

Revisorer

Namn Mandattid  
Hans Sköld 2018  
Rune Larsson 2018  

Revisorsuppleanter

Namn Mandattid  
Marianne "Maje" Pettersson 2018  
Pia Jansson 2018  

Valberedning

Namn Mandattid
Tore Karlsson 2018  Sammank.
Ingrid Elsberg 2018
Kent Fredriksson 2018

Redaktionskommitté

Namn Mandattid  
Karin Eriksson 2018  
Arne Pettersson 2018  
 

     
Arne Pettersson   Karin Eriksson    

*  *  *

Webmaster Göran Eriksson