Bettna Hembygdsförening

Medlem av Sveriges Hembygdsförbund

Om oss

Bli medlem

Bettna hembygdsförening, medlem i Södermanlands hembygds-förbund, är en mycket aktiv förening. Medlems-antalet var den 31/12 2014 361 personer.

Många ställer upp vid de olika aktiviteterna som föreningen anordnar och stämningen är mycket positiv både bland medlemmarna och i styrelsen.

Vill även Du bli medlem så kontakta oss i föreningen via mail
eller telefon:

Karin Eriksson…………....…0155 - 92055

som också har e-mail-adress
Mailto:bettna55@hotmail.com

eller

Margaretha Skagerström Ringborg
Tel: 0155-22 80 98
Mailto:bengtskagerstrom.smb@tele2.se

*  *  *

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Margaretha Skagerström Ringborg Ordf.
     
Jan Jonsson V. ordf.   Karin Eriksson 
Sekr.
  Arne Pettersson
Kassör
Namn Mandattid Uppgift
Margaretha Skagerström Ringborg 2017 Ordförande
Jan Jonsson 2017 V.Ordförande
Karin Eriksson  2017 Sekreterare
Arne Pettersson 2017-2018 Kassör
Majbritt Ulvede 2017 Ledamot
Leif Elsberg 2017-2018 Ledamot
Willy Lund 2017 Ledamot
   
Majbritt Ulvede   Leif Elsberg Willy Lund  

Suppleanter

Namn Mandattid  
Eva Fredriksson 2017  
Hans Olsson 2017  
Pia Lövgren 2017  

     
Eva Fredriksson
Suppl.
  Hans Olsson
Suppl.
  Pia Lövgren
Suppl.

Revisorer

Namn Mandattid  
Hans Sköld 2017  
Rune Larsson 2017  

Revisorsuppleanter

Namn Mandattid  
Marianne "Maje" Pettersson 2017  
Pia Jansson 2017  

Valberedning

Namn Mandattid
Tore Karlsson 2017  Sammank.
Ingrid Elsberg 2017
Kent Fredriksson 2017

Redaktionskommitté

Namn Mandattid  
Karin Eriksson 2017  
Arne Pettersson 2017  
 

     
Arne Pettersson   Karin Eriksson    

*  *  *

Webmaster Göran Eriksson