Bettna Hembygdsförening

Medlem av Sveriges Hembygdsförbund

Om oss

Bli medlem

Bettna hembygdsförening, medlem i Södermanlands hembygds-förbund, är en mycket aktiv förening. Medlems-antalet var den 2019-09-04 285 personer.

Många ställer upp vid de olika aktiviteterna som föreningen anordnar och stämningen är mycket positiv både bland medlemmarna och i styrelsen.

Vill även Du bli medlem så kontakta oss i föreningen via mail
eller telefon:

Karin Eriksson…………....…Telefon 072-716 09 20

som också har e-mail-adress
Mailto:bettna55@hotmail.com

eller

Signild Klaesson                        Tel: 0730645564  Mailto:klaessoneneby@gmail.com

*  *  *

Styrelse

Ordinarie ledamöter


Bild kanske kommer... 
Signild Klaesson Ordförande

     
Willy Lund V. ordf.   Karin Eriksson 
Sekr.
  Arne Pettersson
Kassör
Namn Mandattid Uppgift
Signild Klaesson 2019 Ordförande
Willy Lund 2018-2019 V.Ordförande
Karin Eriksson  2019-2020 Sekreterare
Arne Pettersson 2019-2020 Kassör
Eva Fredriksson 2019-2020 Ledamot
Pia Lövgren 2018-2019 Ledamot
Jan Jonsson 2018-2019 Ledamot
         
Eva Fredriksson
Ledamot
  Jan Jonsson
Ledamot 
Pia Lövgren
Ledamot
 

Suppleanter

Namn Mandattid  
Margaretha Ringborg  2019  
Hans Olsson 2019  
Leif Elsberg  2019  

         
Margaretha Ringborg
Suppl.
  Hans Olsson
Suppl.
  Leif Elsberg
Suppl.

Revisorer

Namn Mandattid  
Hans Sköld 2019-2020  
Rune Larsson 2018-2019  

Revisorsuppleanter

Namn Mandattid  
Marianne "Maje" Pettersson 2019  
Pia Jansson 2019  

Valberedning

Namn Mandattid
Kent Fredriksson  2019  Sammank.
Ingrid Elsberg 2019
Ove Klaesson  2019
Thore Karlsson  2019 

Redaktionskommitté

Namn Mandattid  
Karin Eriksson 2019  
Rasmus Sundberg  2019  
 

     
Rasmus Sundberg    Karin Eriksson    

*  *  *

Webmaster Göran Eriksson