Aktiviteter under verksamhetsåret 2006

Den 19 januari inbjöds äldre personer, som deltagit i en intervju under 2005 av Tina Wistrand, på lunch i Bettna församlingshem som tack för hjälpen.

Detta skedde i samarbete med kyrkan och Flens kommun.

 

Den 25 mars hölls årsmöte i Bettna församlingshem och som samlade ett 50-tal medlemmar. Som program denna dag, berättade Göran Karlsson, Bettnaberg, om händelser och personer med anknytning till Bettna kyrka under 1700-talet.

Efter mötesförhandlingar och risgrynsgröt framförde Maire Lundgren och Göran Kunstberg musik på fiol och nyckelharpa. Allt var mycket gemytligt!

 

Den 4 maj samlades ett tappert gäng vid Vadsjön, Torp Husby-Oppunda, för fågelskådning.

Årets sällsyntheter var bl.a. fyra dvärgmåsar. Fågelrikedomen och allt ljud som den åstadkommer är våren i ett nötskal.

 

Årets gökotta avverkades den 25 maj vid Källarholmen. Trots att gökottan inföll sent i år

så behagade ingen gök infinna sig. Kaffet och allt trivsamt prat vid brasan kunde dock inte en frånvarande gök förstöra.

 

Den 27 maj firade Sörmlands hembygdsförbund 75 år med i Malmköping dit hembygds-föreningarna i Sörmland var inbjudna att medverka och visa upp sin profil.

Bettna hembygdsförening deltog mycket aktivt. Vi hade en s.k. "hembygdsstång" klädd med björklöv och omvirad med band i Åkerö-dräktens färger. Kransen var pyntad med Åkerö-äpplen, Bettna-smycket samt minibilar av märket Peugeot. Stången bars av Ann-Marie Pettersson som också var klädd i Åkerödräkt.

Inne i stadshuset visade vi en skyltdocka även den iförd Åkerödräkten. Förutom detta hade vi ett tält där vi visade och sålde våra skrifter.

Några nya medlemmar skrevs in i föreningen.

 

Hembygdsföreningen har under sommaren bidragit med en fotoutställning i Bettna kyrka.

 

En bygdevandring hölls den 15 juni i Bettna samhälle, vilken många gamla och nya bettna-bor anslöt till. Vandringen avslutades med fika på Bettnabaren.

 

Den 18 juni, en härligt solig dag, firades en Pilgrimsmässa vid kyrkoruinen i Björkvik och vi medverkade tillsammans med Björkvik, Stigtomta och Vrena Husby-Oppunda församlingar.

 

En mycket vacker kväll den 19 juli samlades ett 50-tal medlemmar vid Löta Mellangård på Olles Muséum. Där startade vi med en tipsrunda och fick sedan sakkunnig och trevlig information om många gamla föremål av värden Olle Karlsson.

Kvällen avslutades med en gemytlig samvaro i trädgården, där den medhavda kaffekorgen kom fram, samt prisutdelning på tipsrundan.

 

Den 9 augusti var det åter dags för en bygdevandring. Denna gång vid Viby By.

Där berättade Sven-Erik Gustavsson och Göte Johansson om sina minnen av byns utveckling. Ett 40-tal medlemmar hade hörsammat vandringen som blev till i samband med att Karin Eriksson har gjort en skrift om byn. Denna skrift utges av hembygdsföreningen.

 

I oktober, närmare bestämt den 4, samlades ett antal personer vid Baren i Bettna för att kura skymning. Kvällens program var att tala om ordstäv och uttryck.

Som avslutning på kvällen visades en video om två bröder från Småland, Erik och Sigurd.

Därefter gick alla hem i höstmörkret efter en mycket gemytlig kväll.

 

Höstmötet hölls i Bettna församlingshem den 11 november.

Vår gäst denna kväll var Leif Jacobsson, Malmköping. Han kåserade om vikten av att samla minnen samt om att göra en anteckning om vad alla ens foton föreställer. Detta gjorde han varvat med sång och musik på sin gitarr.

Mötet var välbesökt och alla gick så nöjda hem.

 

Medverkan vid årets julmässa i Stenbergs bilverkstad hölls sedvanligt den 10 dec, den andra advent. Hembygdsföreningens bord var välbesökt och några nya medlemmar kom till.

Så har åter ett år gått till ända och vi ser fram emot det kommande året 2007. Bettna hembygdsförening vill tacka alla medlemmar och de som ställt upp och kommit till våra träffar under året. Väl mött 2007.

Vi önskar också alla en God Jul och Ett Gott Nytt Hembygdsår 2007.

Bettna hembygdsförening, styrelsen.