Aktiviteter under verksamhetsåret 2009

Under hösten 2008 samlades några personer från olika föreningar på orten för att diskutera om Kullagårdens lokaler kunde användas flera dagar i veckan än vad som görs nu.
Det var fem föreningar som enades om att hålla Onsdagsträffar andra onsdagen i månaden, kl. 13.00. Hembygdsförningen var en av dem och den 14 januari 2009 var det vår tur.
Det var 35 personer som hörsammade vår inbjudan och kom.
Vi hade tagit med oss våra pärmar med tidningsurklipp samt några foton som vi har i vår ägo och inte vet vem de föreställer. Men på dem blev inte något napp. Vi läste också några lösryckta dagar ur vår dagbok som fortfarande är under uppbyggnad. På tal om dagboken - vi söker dagboksskrivare under 2009. Hör gärna av dig, om du är intresserad, till någon i styrelsen eller till Karin Eriksson.

*  *  *

Då kan det nya arbetsåret starta på allvar, för söndagen den 29 mars höll föreningen sitt årsmöte i församlingshemmet.
Det var ett drygt sjuttiotal medlemmar som hörsammat kallelsen.

Åhörare

Eftemiddagen började med mötesförhandlingar där styrelsen i stort sätt omvaldes. Gunilla Granath valdes in som ny styrelseledamot och efter henne som suppl. Ingrid Andersson.
Ingrid Elsberg valdes in i valberedningen efter Alf Johansson
som avgick efter femton år på denna post.
Medlemmarnas antal vid årsskiftet var 362 personer.
Efter mötesförhandlingarna gjordes ett avbrott med kaffe och smörgåsar. Under tiden såldes två lotterier.

Sten Nilsson, Sven Pettersson, Margaretha Ringborg-Skagerström

Efter kaffet tog länsfiskekonsulent Sten Nilsson över och berättade om fisket i Östersjön mellan Stockholm och Bråviken vilket är Stens område. Han berättade bl.a. att det största hotet i dagens läge är sälarnas utbredning. En uppskattning är att det finns c:a 28 tusen sälar i Östersjön och de förökar sig i mycket snabb takt.
Siklöja minskar i antal p.g.a. att de fiskas och kläms på sin rom.
Signalkräftor fiskas också rätt mycket i Vättern.
Årsmötet avslutades sedan med lotteridragning.

Lotteridragning

*  *  *

Tisdagen den 7 april samlades närmare trettio personer vid Fågelsund. Det var Fågelsund Skog AB, Sven Pettersson med sonen Fredrik och mågen Johan som visade på hemmaplan hur nutidens skogsmaskiner fungerar. I vanliga fall går maskinerna i norra delen av Sörmland.
Där fanns en Skördare som fällde och kvistade träden på nolltid. Maskinen mätte också ut längden på stockarna så bästa resultatet av stammen kan uppnås. Sedan tog en Skotare över och körde ut timret till vägen där det sedan hämtas för vidare transport till något sågverk eller massafabrik.
Under kvällen var det gallring av skog som gällde.

En intresserad publik betraktar...

...den effektiva skördarens framfart bland träden...

...medan skotaren fraktar ut timret till skogsvägen.

*  *  *

Tidigt söndagen den 10 maj samlades 10 morgonpigga personer hos Ann-Marie och Sven Pettersson vid Fågelsund för att kolla om Göken hade kommit. På en plats nära Långhalsen gjordes det upp en liten eld och det medhavda kaffet smakade bra i den tidiga och något blåsiga morgonstunden.
Hör och häpna, i år fick alla deltagarna höra Göken gala i väster! Den hade alltså infunnit sig lagom till föreningens gökotta och deltagarna var mycket nöjda med sin utflykt. 

Sven gör upp eld

 

Hans och Inger, Margareta och Jarl, Ann-Marie, Siv, Maggan och Malin 

*  *  * 

Onsdagen den 3 juni samlades 11 personer för att se på flyttfåglarna vid Vadsjön,Torp.

Det var ett lite kyligt och ostadigt väder men humöret var på topp. Vi trodde att flyttfåglarna redan hade passerat våra trakter  men det fanns flera sorter att beskåda. Vi såg bl.a. en Årta med 8 ungar, en större Strandpipare, Fisktärna, Sothöns med ungar, Skogssnäppa, Ormvråk, Häger, Grågäss, och Kanadagäss. I fågeltornet fanns en Trädkrypare som byggt bo och hade tre nykläckta "dunbollar". Därtill såg vi Ärlor, Vipor, Änder och Sångsvanar.
Efter en värmande kaffetår vände alla hemåt, mycket nöjda med allt vi sett under kvällen.

Fågelbo med innehåll

Trädkrypare

*  *  *

Torsdagen den 2 juli träffades ett fyrtiotal medlemmar vid fritidsområdet Bo Hage. En milt sagt ljummen kväll med 29 grader och sol och vattentemperaturen visade på 23 grader.
Vi gjorde en rundvandring i området under ledning av två kunniga boende, Leif Gullmander och Bo Haraldsson vilka båda bott vid Bo Hage sedan 1968. Namnet Bo Hage härstammar från en fastighet, på andra sidan om väg 52, vid namn Bohagsstugan där endast en grund finns kvar.
Fritidsområdet är avstyckat från Åkerö säteri och har 72 tomter. Området byggdes i två etapper, den första tillkom 1966-67 och den andra tillkom 1968. I dagens läge är det mest sommarboende men åtta familjer bor här året runt.
Bo Hage är också, som fritidsområde, tämligen ensamma om att ha friskt källvatten från borrade brunnar. Ca: 85% av fastighetsägarna har också installerat sommarvattenanläggning för bevattning av tomter, biltvätt m.m. Detta vatten kommer naturligtvis från sjön Yngaren. Området har två badplatser varav den västra är störst med omklädningshytt och toalett. Båda badplatserna har flytbryggor. Efter rundvandringen smakade den medhavda fikakorgens innehåll mycket bra. Vi fick ytterligare information om olika saker i området och innan hemfärden fanns det några som tog sig ett dopp. Alla konstaterade att detta varit en helt underbar kväll vid Yngarens strand.

 

Bo Hage-besökare 

 

Bo Hage-besökare 

*  *  * 

Torsdagen den 23 juli samlades ett 45-tal personer vid Ekenäs kvarn. Aktiviteten var ett samarbete med Vadsbro-Blacksta hembygdsförening. Regnet hängde i luften denna kväll och lagom när en liten tipsrunda skulle avverkas kom en regnskur. Frågorna på rundan handlade naturligtvis om malning av säd och om kvarnar - och som pris var det hembakat bröd.
Sven Edström och Hans Naess berättade om kvarnens historia och hur det var på den tiden när traktens bönder kom hit för att mala säd och en guide-ad rundvandring gjordes i kvarnen. Ekenäs kvarn byggdes 1871 på arrenderad mark tillhörande Näsby. Arrendet var på 17 år och priset var 250 riksdaler per år. 1883 gick kvarnen över i Ekenäs ägo. År 1938 byggdes den översta våningen till och kvarnen var i drift fram till 1964 varefter endast gårdens folk använde den för eget bruk under några år.
Sara Salomonsson som numera driver café i kvarnen hade laddat med smörgåsar och kladdkaka som smakade helt förträffligt. Sara berättade också om hur hon såg och kom på idén att öppna café just i denna kvarn. Alla vände därefter hemåt mycket nöjda efter en lyckad kväll.
Det finns ju ett talesätt som säger att man ska inte gå över ån efter vatten - men samarbetet med Vadsbro-Blacksta hembygdsförening var helt perfekt.

Britta Rosén hälsar välkomna

Sven Edström berättar om kvarnens historia

Hans Naess berättar inne i kvarnen om det tekniska

Sara Salomonsson berättar om sitt café

Eva och Hans på tipsrundan

*  *  *

En solig och lagom varm söndag, närmare bestämt den 23 augusti, öppnade vi åter igen Löta Café för en dag.
Det var omkring 250 personer som besökte oss denna dag. De flesta köpte sig en kaffetår och många träffade gamla bekanta att prata med.
Förutom Café med hembakat bröd, hade tjugo hantverkare från orten samlats och visade upp och sålde av sina alster i tält som var uppsatta för dagen.
Barnen hade också tillfälle att få rida på en liten ponnyhäst som fick göra flera rundor.
Efter klockan sexton, då allt plockades bort, vände alla hem igen efter en mycket lyckad dag.

Här höll vi till - vid Löta Café

Hantverksintresset var stort

- för att inte tala om fikat...

Barnen fick rida på en ledd ponny

- medan hundarna lät sig ompysslas

*  *  * 

Söndagen den 6 september hade föreningen besök av styrelsen i Upplands Väsby hembygdsförening.
Det var tretton personer som kom och några medlemmar från vår styrelse ställde upp med bilar för en guidad rundtur i våra trakter. Det var samling vid Bettna kyrka varpå färden fortsatte till Sara vid Ekenäs kvarn för en fika. Nästa uppehåll var Vadsbro kyrka där Anders Larsson tog emot och berättade om kyrkan och Albertus Pictor.
Sedan gjordes ett besök vid Åkerö, där Jonas Lindeberg berättade om hur Åkerö fungerade förr och hur det är nu. Efter en rundvandring i parken och beskådande av Åkerö-äppelträdet gick färden vidare till Marabou sommarkollo som var det verkliga målet för dagen. Där berättade Inger Sköld om hur det var att bo och arbeta på kollo. Efter en lunch vid Bettnabaren besågs även Bettna kyrka innan färden åter gick mot Upplands Väsby.

Ekenäs kvarn

Anders Larsson vid Vadsbro kyrka 

Åkerö-äpplets stamträd vid Åkerö slott

Rundvandring på området -

- vid Marabou sommar-kolloni

*  *  *

Onsdagen den 9 september hade hembygdsföreningen åter igen Onsdagsträff på Kullagården.
Det var drygt tjugotalet personer som infann sig till en stunds samvaro. Vi började med att fika och såg sedan en film om hur samhället fungerade förr i tiden. Därefter kom våra pärmar med tidningsurklipp fram. En stund av nostalgi och minnen infann sig när man kunde lästa om Bettnas historia från tidigt 1950-tal.

*  *  *

Söndagen den 25 oktober samlades drygt sextio personer vid Föreningsborg till föreningens Höstmöte. Vi startade med att förtära en kycklingsallad med tillbehör.
Därefter bjöd Ellert Karlsson från Årdala på fakta och upplevelser under hans verksamma tid som flygkapten, dels inom SAS och även på flygflottiljer inom försvaret. En flygning 1966 var ett uppdrag till Saudiarabien för Linjeflyg. Han var flyglärare 4 år på krigsflygskolan. Han har också flygit J21 och från 1946 - 95 var han instruktör på luftförsvarsverket. Han flög också fem av Sveriges första plan med Turboproppmotor till Amerika. Ellert har räknat ut att han hittills har tillbringat 2 ½ år i luften som pilot. Efter Ellerts berättande hade vi mötesförhandlingar. Där beslutades bl.a. att medlemsavgiften kommer att vara oförändrad även år 2010, (70:-/person). Eftermiddagen avslutades sedan med kaffe och kaka samt dragning av lotterier. Styrelsen tackar alla medverkande så hjärtligt för denna gång.

Maud, Sol-Britt, Ingrid, Maggan och Rasmus

Vid matbordet

 

Vänster långbord

Ellert och Sven

*  *  *

Så har vi då avverkat årets sista evenemang. Det var den 19 november vid Bettnabaren som över trettio personer träffades för att mysa och kura skymning.
Vi startade med att titta på en film om svenskarnas egna historier.
Det handlade om små och stora händelser runt Mälardalen, skildrade från arkiv och ur svenskarnas egna gömmor. Dessa gav en unik bild av Mälardalens historia under 1900-talet.
En paus för fika hann vi också med ungefär mitt i filmen.
Som avslutning, innan alla vände hem efter en mycket lyckad kväll, bytte en hel del böcker ägare, eftersom det också var en bokbytarkväll.

*  *  *

Ja, då har även årets julmässa avverkats vid Stenbergs billhall. Det var 2:a advent och regnrusket hängde i luften.
I år fanns inte någon "gris i gropen" på grund av svininfluensans härjningar.
Även Röda Korset lyste med sin frånvaro. Några barn förgyllde dock stämningen med ett luciatåg och med att sjunga luciasånger.
Vårt bord var välbesökt och vi sålde av våra skrifter och smycken mer än någonsin.
Några nya medlemmar kom också med till nästa år.
Eftermiddagen avslutades som sig bör med ett fint fyrverkeri från mejeriberget.

Med detta vill vi i styrelsen tacka alla som ställt upp på våra aktiviteter och önska en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2010!

*  *  *