Aktiviteter under verksamhetsåret 2010

Onsdagen den 10 februari anordnade vi onsdagsträff på Kullagården.
Dit infann sig ett 20-tal personer för en stunds samvaro.
Vi startade med att fika varpå Margaretha Skagerström Ringborg berättade om sina 44 år på Landstinget. Det har under hennes tid på arbetet varit inte mindre än 6 landshövdingar och en vikarie. De två senast var den nyss avlidne Bo Holmberg och nuvarande Bo Könberg. Vi hade också våra pärmar med tidningsurklipp med oss och det är alltid populärt, så det lät inte länge vänta på sig förrän diskussionerna om klippen gick varma. Alla vände sedan glada och nöjda hemöver.

*  *  *

Föreningens årsmöte hölls söndagen den 14 mars vid Församlingshemmet.
Det var ca 85 personer som infann sig denna soliga söndag.
Vi började med att lyssna på våra, för dagen, inbjudna gäster:
Ragnar Dahlberg (Café Norrköping) samt Glade Glenn med sitt dragspel.
Ragnar berättade både fängslande och humoristiskt om olika möten med personer som han träffat under sina TV-program, Café Norrköping och Go´kväll. Som avslutning sjöng Glenn och Ragnar en sång tillsammans.
Vi avnjöt sedan en Gulaschsoppa med bröd och efter det hölls mötesförhandlingar, varpå vi drack kaffe och hade lotteridragning.
Bettnakrönikan som i år var den 20:de utgåvan var rykande färsk och delades enligt tradition ut till medlemmarna.

Ordförande Sven hälsar välkomna

Ragnar Dahlberg var inbjuden

Ragnar och vår Glenn sjöng tillsammans 

Gemytlig trängsel vid matbordet 

*  *  *

Hembygdsföreningens extra insatta sammankomst måndagen den 12 april, i Församlingshemmet, samlade ett 80-talpersoner som ville veta mera om begreppet Fritt Vårdval.
Föreningen arbetar inte bara med att titta bakåt i tiden och dokumentera tider som flytt utan ser det som naturligt att även se till bettnabornas framtida väl och ve.

Det stora intresset för mötet bottnar troligen främst i viljan att behålla den fina service som tillgång på distriktssköterska och tandläkare på orten utgör. På senare tid har det varit lite si och så med bemanningen på sköterskesidan, vilket har ställt till med stora bekymmer. Den decentraliserade tillgången på första steget i vårdkedjan betonades av mötesdeltagarna som en samhällsvinst av största vikt.

Det fria vårdvalet, med tillhörande listning av person till viss vårdcentral, innebär onekligen att en konkurrenssituation uppstått. Kan det också innebära en bättre service utanför vårdcentralen?

Det var någon av de frågor som ställdes och som representanterna för inbjudna vårdgivare efter bästa förmåga besvarade.
Från Vårdcentralen, Flen, deltog Ann Claesson, från Vårdcentralen, Centrum, Carina Gerhardsson och från Hemsjukvården i Flen deltog Johan Holmåsen.

Invånarna i Bettna ser med spänning fram mot kommande planering av främst distriktssköterskebemanning på de så kallade satellitmottagningarna och uttryckte en bestämd vilja att få delta i processen.

*  *  *

Onsdagen den 28 april samlades en liten tapper skara på tio personer för att se på fåglar.
Resan gick till Lida våtvattenmark i Flen. Duggregnet hängde i luften, vilket gjorde att det inte var mycket fåglar i rörelse just denna kväll. Ornitolog Rolf Pettersson, Flen (våtmarkens pappa) hälsade oss välkomna och berättade om vegetationen i och runt våtmarken. De vanligaste fågelarterna fanns på plats, såsom änder, gäss, krickor, vigg, sothöns och tofsvipor samt en lite mindre vanlig skogssnäppa.

Därefter gjorde vi ett besök vid Stenhammars naturreservat, som invigdes förra året.
Där följde vi von Kreamer's väg som var kantad av blåsippor och vitsippor. Vi gick längs höga granar, tallar, ekar och annan lövskog. Målet var en udde vid sjön Valdemaren, där beskådade vi Sörmlands nu äldsta levande tall, troligen från mitten av 1700-talet. I skogsbacken ovanför sjön avnjöt vi vår medhavda fika och Rolf berättade att det här finns ett gott bestånd av spillkråkor. Skymningen började att krypa på och vi styrde sedan mycket nöjda hemåt. Att regnet hängde i luften denna kväll gjorde inte ett dugg, när man blev guidad av en så kunnig person som Rolf.

Genomgång

Motivsökning

*  *  *

Torsdagen den 13 maj samlades tio personer vid Grytsundet Fågelsund, för att fira gökotta.
Det var mulet denna tidiga morgon och någon gök hördes inte till. Däremot hördes och syntes många andra fågelarter. Vi såg också spår efter bävrarnas framfart. Flera träd var fällda.
Vi hade en värmande brasa uppgjord och morgonfikat smakade som vanligt jättegott. Därefter vände vi hemåt efter en trivsam samvaro på morgonkvisten.

 

Nej - vi hörde ingen gök idag heller... 

 

Här bodde bävrarna - 

 

- när dom inte var ute och gnagde av trä'n 

*  *  *

Lördagen den 15 maj genomfördes en svarsvisit till Upplands Väsby. Deras hembygdsförening gjorde under förra året ett besök hos vår förening och ville nu bjuda igen. Åtta personer från styrelsen i Bettna hembygdsförening åkte på morgonen till Upplands Väsby där vi togs emot av ordf. Kjerstin Björkman i deras hembygdsgård. Där bjöds vi på kaffe och en liten pratstund i "ladugården". Därefter gjordes en guidad rundtur i tre socknar, Hammarby, Fresta och Ed med alla dess sevärdheter. Efter c:a tre timmar var vi tillbaka i hembygdsgården där vi undfägnades med en mycket rikligt tilltagen kycklingsallad. Efter maten visade värdarna oss runt i deras hembygdsgård och berättade om gårdens historia.
Så var det då dags, efter en eftermiddagsfika, att mycket nöjda med dagen återvända hemåt.
Hjärtligt tack till Upplands Väsbys hembygdsförening för en mycket välarrangerad dag.

 

Hembygdsgården i Upplands Väsby 

 

Bettna-folket anländer 

 

- och låter sig väl smaka 

 

Under utflykten såg vi bl.a. Skeppet Afare som minner om var farleden gick på vikingatiden och vattenståndets höjd över nuvarande markyta

 

Kycklingsallad till lunch 

 

Maggan uppmanades att skriva i gästboken 

*  *  *

Måndagen den 24 maj hade Bettna skola anordnat en miljödag där även hembygdsföreningen medverkade.
Barnen hade denna dag också tagit med sig sina husdjur till skolan. Där fanns både katter, hundar, ödlor och en häst. Eleverna hade tidigare under sina lektioner tillverkat tvättmedel och tvål. Exempelvis hade de tagit vedaska och vatten som kokats med potatismjöl, färgats med karamellfärg och kryddats med några droppar parfym och allt detta blev en väldoftande tvål.
Fröken Annika Lindström tyckte bäst om tvålen som doftade rosenvatten. Hon var också den person som tagit initiativet till att miljödagen kunde genomföras.
Från vår förening ställde tre kvinnor upp, Ann-Marie Pettersson, Inger Sköld och Margaretha Skagerström Ringborg och visade hur man gjorde när man tvättade förr i världen. Blötläggning, tvätt med tvättbräda och klappträ samt med barnens hemgjorda tvättmedel, sköljning och hängning på sträck i det fria. Lyckligtvis var det en strålande fin dag.
Som "grädde på moset" hade dagen till ära även Martin Emtenäs från TV-programmet "Mitt i naturen" bjudits in. Martin berättade bl. a. om att om ska man få veta något om djur och natur är den viktigaste egenskapen att vara mycket nyfiken.
Som avslutning på dagen samlades alla i klassrummet och skrev en rapport om dagen. En av pojkarna läste ur sin rapport att "Ingen kan göra allt - men alla kan göra något" och det är ju så sant som det är sagt.

Här skulle det tvättas -

- men först lite kemiövningar för att åstadkomma tvättmedel

Man kan tydligt se att det finns tvättmedel i tvättvattnet

- mycket slabba med vatten blir de'

Torkvädret var bra den dagen -

- och kändisfaktorn var för dagen tämligen hög...

*  *  *

Söndagen den 20 juni gjorde ett femtontal personer från hembygdsföreningen ett besök i Husby kyrka. Där mötte Jacqueline Hellsten, Torp, upp och berättade om kyrkan och dess historia.
Inte minst om det Rosenhanska gravkoret, som hon och några flera har forskat och skrivit en bok om, "Aller nådigste Herre". Efter besöket i kyrkan förflyttade vi oss till Torps gård där Jacqueline berättade om gårdens historia. Därefter samlades vi till en fikastund i det Rosenhanska magasinet. Det kom upp och diskterades en hel del saker av olika slag och inte minst om vad som sammanbundit Bettna och Husby längre tillbaka i tiden då Husby hörde till Bettna storkommun. Gemenskapen var mycket gemytlig och mackorna smakade underbart gott. Tack Jacqueline för vänligt bemötande och en lyckad kväll.

Jacqueline Hellsten guidar i kyrkan

Fika i Rosenhanska magasinet

Samma ställe men från andra hållet

Utsikt över Långhalsen från Torp säteri

*  *  *

Torsdagen den 15 juli besökte ett 50 tal personer Åkra gård. Ordf. Sven hälsade välkommen och sedan tog Göran Karlsson över ordet och berättade om gårdens ekologiska odling. Hur det fungerar i dagens läge med alla bestämmelser som finns. Därefter gick vi in i den nybyggda ladugården, några i taget, för att se hur robotmjölkning gick till. Göran hade innan stängt mjölkningen för några kor så vi kunde se hur just det gick till. Korna stod på kö för att få bli mjölkade. Kon gick in i en spilta, där en dator läste av vad det var för en ko som kom in. Sedan började roboten arbeta. Den började med att tvätta av juvret och satte sedan på mjölkkopparna. Där stod kon i godan ro och blev mjölkad. När allt var klart plockade roboten av kopparna och kon kunde fortsätta ut i det fria igen. I en annan fålla fick korna ensilage samt vid en stor rund borste kunde de få bli kliade och renborstade så stora de var. Allt automatiskt. Det var helt fascinerande att se hur de njöt av skrubbandet.

Ett femtiotal personer hade mött upp

Del av mjölkningsroboten

Automatisk koputsning

Kompis-tvätt bland kossor vid Åkra

Se'n blev det kaffe och kakor

*  *  *

Söndagen den 15 augusti samlades ett 30-tal personer vid Olles Museum, Löta Mellangård. Där tog Per Swärd emot oss och vi såg på en massa gamla saker, som sparats från äldre dagars jordbruk och hushåll. Därefter följde vi vägen mot Wiik. Där berättade Arne Pettersson om husen och människorna som bott och verkat längs med vägen. Vårt slutmål var hos Kerstin Zetterström vid Stenbacken. Där hälsade först Rune Larsson oss välkomna, varpå vi tog oss en fikapaus. Lagom som vi fikat färdigt kom några regndroppar. Men det gjorde inte oss något för vi samlades i Kerstins atelje där hon visade hur det går till att dreja skålar och krukor. Ingen i vårt gäng "vågade" sig dock på att försöka med mästerstycket att dreja. Efter att vi inhandlat presenter och saker för eget bruk, fortsatte vi till Rune och Febe. Där inbjöds vi för att se hur man kan bygga ett stort, trevligt och praktiskt hus, av nära på bara återvinningsvirke.
Därefter vände var och en hem till sitt.

Arne Pettersson berättar om byggnationer längs vägen för intresserade åhörare

Inger Sköld kollar in mjölkflaskorna på mjölkpallen vid Stenbacken

Rune Larsson hälsar välkommen till Stenbacken och berättar om byggnaderna

Keramiker Kerstin Zetterström visar hur det går till att dreja

*  *  *

Onsdagen den 8 september anordnade vi en träff för daglediga vid Kullagården.
Det var 18 personer som hittade dit för en stunds samvaro. Vi spelade bingo, drack kaffe samt tittade i pärmar med gamla tidningsurklipp och läste lite dagboksanteckningar.
Alla tyckte det var trevligt att träffas en stund och prata lite med varandra om både ditt och datt.

*  *  *

Söndagen den 24 oktober hölls föreningens årliga Höstmöte i församlingshemmet.
Det var 47 medlemmar som infann sig till en stunds samvaro. Vi började med att äta en lunch bestående av köttsoppa och ost-smörgås, varpå förre lagmannen Carl Edvard Sturkell, Katrineholm, berättade om händelser och episoder under hans tid som lagman i Katrineholms tingsrätt. Han berättade bl. a. om Villåttinge Härad vilket har antagits betyda - den vilsekomna åttingen (åttondelen) av Oppunda Härad. Efter Sturkells berättelser drack vi kaffe med tosca-bitar, varpå mötesförahndlingar hölls. Där beslutades bl. a. att årsavgiften 2011 blir 80:-/medlem.

Folk runt sopp-bordet

Ordf. Sven Pettersson tackar Carl Edvard Sturkell

Sören Holmgren och Margareta Carlsson i samtal med varandra

Vid kaffebordet

*  *  *

Onsdagen dn 27 oktober träffades 19 personer vid Kullagården, på en introduktion tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan.
Det var en informationsafton med temat "Hitta Historien". Inbjuden för kvällen var arkeolog Kjell Nordeman från skogsstyrelsen. Han informerade om och hur man kan hitta fornlämningar ute i naturen, samt upplyste om var och i vilka kartor man kan söka.
Vi kommer att till våren 2011 starta en studiecirkel i ämnet "Hitta Historien" i vår bygd.
Om Du är intresserad kan du anmäla ditt intresse till Sören Holmgren 0155-92599 eller någon i styrelsen. Cirkeln är helt kostnadsfri och det ingår även studiematerial. Välkommen!

*  *  *

Torsdagen den 18 november träffades ett 30-tal personer vid Bettnabaren för att kura skymning. Ljusen var tända och borden var dekorerade med cypressgrönt och stora nypon. Inbjuden för kvällen var Erik Pettersson, Vrena, för att visa film om gamla tider från Vrena, Husby och Bettna. Vi kunde identifiera en hel del personer i filmerna. Filmerna var tagna från omkring 1920-talet och framåt, dels av Henrik Nyberg Kälkesta Halla och Ingvar Dessle, Husby. Därefter gjorde vi en en kaffepaus med härliga bullar och hallongrottor. Vi tog också en titt bland bytesböckerna, om det möjligen fanns något intressaant att ta med hem och det blev en hel del napp. Sedan avslutade vi med en film, tagen av Erik, om ångslupen Munters väg från vrak till upplagd i Björkvik och vidare till en ståtlig vit flytande ångbåt med hemmahamn i Vrena. Vi fick se jungfruturen och höra motorns dunkande samt hur ångvisslan ljöd över Vrena-trakten. Därefter gick vi alla nöjda hemåt efter en mycket trivsam och mysig kväll.
Några blider blev inte tagna eftersom det var för mörkt...

*  *  *

Julmässa hölls även i år vid Stenbergs bilverkstad den andra Advent, närmarebestämt den 5 december. I år stod även hembygdsföreningen med som arrangörer tillsammans med BAIS, Lion och Barnens Bästa. Årets julmässa blev lite annorlunda än tidigare år. Vi hade under hösten inbjudit hantverkare och närproducenter. Det visade sig att det fanns ett stort intresse och 24 utställare infann sig under dagen med en bra variation av saker. Vi hade också ordnat med en "tomtefar" som satt och myste i en skinnfåtölj och vilken vikten skulle gissas på. Det fanns också två hästar med "älghorn" på sig, som barnen kunde få rida en tur runt i samhället på. Även ett barn-Lucia-tåg kom omkring 4-tiden och sjöng julsånger. Enligt gammal tradition bjöds det även på kaffe i lilla bilhallen där också en trio underhöll med julsånger. Så avslutades det hela som sedvanligt med ett fyrverkeri från "konsumberget". När det hela var över visade det sig att tomten vägde 87,4 kg. En lycklig vinnare hade gissat exakt rätt och sedan blev det lottdragning om 2:a och 3:dje vinsten. Mycket folk hade hittat till Bettna denna eftermiddag så alla var glada och nöjda med årets julmässa.

Utanför fick barnen rida på två "renar" hästar 

Tomten satt och myste i sin fåtölj och så fick folk gissa vikten på honom 

Tomtarna Kerstin och Eric Pettersson sålde träsaker 

Berit Carlsson vid sina alster 

*  *  *