Aktiviteter under verksamhetsåret 2015

Torsdagen den 19 februari träffades 25 personer vid Bettna Baren för att Kura Skymning.

Kvällens gäst var Linda Sundstén från Sörmlands Sparbank som berättade om Juristkollen - att tänka efter före. Kvällen handlade om att se över vad du har - och hur du vill ha det - det finns många tillfällen i livet som gör en översyn av din juridiska situation är extra aktuell. Linda berättade också om hur man upprättar ett testamente och om arvsrätt i allmänhet samt hur man vid behov får en god man.

Pelle Gustavsson, Arne Pettersson, Rune Larsson och Linda Sundstén Sparbanken. Bakom Inger Sköld Jan Wadman och Jan Kvarforth.

Sven Pettersson, Thore Karlsson, Lotta Algothsson,  Bakom Ingemar Karlsson och Jan Wadman. i förgrunden Inger Sköld.

*  *  *

Söndagen den 29 mars höll hembygdsförenigen årsmöte i Församlingshemmet. Det var 54 medlemmar som hörsammat kallelsen och kommit.
Vi började med att hålla en tyst minut för våra nio medlemmar som gått bort under året.
Därpå hölls mötesförhandlingar, ordförande för mötet var Lasse Gustavsson och sekreterare Hans Sköld. Verksamhetsberättelsen (som finns i krönikan), resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse upplästes och godkändes. Kalle Pettersson valdes till ny ordf. då Per-Ivan Andersson avsagt sig uppdraget.
Maj-Britt Ulvede fyllde upp efter Kalle Pettersson och Leif Elsberg valdes in efter Sören Holmgren som också slutat i styrelsen. Till ny suppl. efter Maj-Britt valdes Hans Ljungwald.
Efter mötet kom semlorna och kaffet fram och som avslutnig på mötet tog allas vår Glade Glenn ton och sjöng och spelade låtar, allt från Olrog till Jularbo.

Nya ordf. Kalle P, Lars Gustavsson och Hans Sköld

Sören Holmgren och Per-Ivan avtackas av Kalle P

Hasse Olsson pratar om fiber till byn

Kaffebord med herrar...

Vid soffgruppen...

Glade Glenn avslutade årsmötesdagen

*  *  *

Torsdagen den 14 maj (Kristihimmelfärds dag) träffades 20 personer vid badplatsen i Bo Hage. Solen sken men det var en lite kylig morgon. Grillarna var dock varma så det var bara att grilla sina medhavda korvar.
Vår fågelexpert Sven Pettersson kunde berätta och visa på 2 Havsörnar som blev attackerade av Kråkor. Där ser man verkligen skillnaden i storlek på fåglar. Även Tranor, 2 arter Gäss och Drillsnäppa visade sig. Lövsångare, Törnsångare, Trädgårdssångare och Sävsparven hördes drilla alldeles intill badet. Även Göken var vaken och gol i år, både från öst och väst.

Fikabordet vid Bo Hage 

*  *  * 

Fredagen den 12 juni besökte 29 personer, i strålande sol och värme jättegrytorna vid Sittuna.
Anders Johansson berättade om tiden från istiden och fram till att gårdarna delades upp i skiften omkring 1800-talet. Långt tillbaka i tiden gick sjön mycket högre upp och stenar låg då och rullade i berget och bildade de tre jättegrytorna som syns idag. Det finns också flera gravar i området kring Sittuna.
Ola Oriksson visade också stenyxor som hittats på åkrarna vid Sittuna.

Den största grytan

Anders Johansson berättar om grytorna och gravarna

Några av deltagarna

Utsikt mot nordost från Sittuna

Två av stenyxorna

*  *  *

Lördagen den 25 juli träffades 24 personer vid Bettna kyrka för en kyrkogårdsvandring.
Regnet hängde i luften men det gick att genomföra programmet. Arne Pettersson hade, som vid tidigare vandringar, planerat och fortsatte där den förra vandringen slutade. Garvarna F52 - till vänster om kyrkporten och invid häcken fram till F84 i norra vinkeln. Vidare längs med norra häcken från grav F85 och fram till grav F104.
Besökarna tog en fikapaus mitt i vandringen, inne i kyrkan där Lena och Hans Ljungwald höll "öppen kyrka" under lördagen.
Det är alltid intressant att påminnas om de som har gått bort och Arne var väl påläst om personerna.

Arne berättar medan -

- åhörarna -

- lyssnar uppmärksamt 

*  *  * 

Lördagen den 15 augusti besökte 10 personer från vår förening Björkviks hembygdsförening. Ordförande Inger Bergqvist hälsade välkommen och berättade om deras hembygdsgård och arkiv. Här blev vi också serverade kaffe.
Vi besökte också deras arkiv, som är utgrävt i en slänt (som en jordkällare).
Efter hembygdsgården åkte vi till den gamla kyrkoruinen där Inger berättade om historien bakåt i tiden när den var i bruk. Numera används den endast som bröllopskyrka och några enstaka gudstjänster på sommaren.
En mycket trevlig utflykt denna fina sommarlördag.

Besök i arkivet 

Södra och västra ingången till Kyrkoruinen 

*  *  * 

Söndagen den 20 september gick årets skogs- och fornminnesvandring som blev en bergsbestigning. Målet var Spannmålsberget i den nordöstra delen av Bettna där vi hade fin utsikt över sjön Långhalsen mot både Årdala och Husby-Oppunda. Allt var som vanligt planerat och väl förberett av Hans Sköld. Vägen var snitslad och vid den svåraste passagen försedd med ett rep att hålla sig i. Under vandringen berättade Hasse om fornborgar i allmänhet och när vi till sist nått toppen om de fem som finns i Bettna. Som avslutning fikade vi i ett synnerligen vackert sensommarväder.

Deltagarna

Utsikt över sjön Långhalsen 

Högt uppe på berget (finns ingen...) 

*  *  * 

Söndagen den 25 oktober träffades 45 personer till höstmöte i Bettna församlingshem. Vi började med mötesförhandlingar och därefter tog vägingenjör Jan Moberg ordet och berättade om "från hålvägar till motorvägar" i Sörmland.
Hålvägar härstammar från 1500-talet. Då red man fram bara på häst för det var då svårt att ta sig fram med vagn. Man kan ännu idag se smala hålvägar i naturen som uppkom när man red och något bredare där man
kört fram även med vagn. De bredare vägarna är yngre. Om man ser på de första vägkartorna från 1877 syns det att dagens vägnät sträcker sig, i stort sett på samma ställen där hålvägarna bildades.
Vi avslutade sedan med fika och lottdragning.

Jan Moberg i samspråk med Göran Karlsson

Medlemmar vid fikabordet

*  *  *

Årets traditionella julmarknad blev tyvärr på grund av arrangörsbrist inställd.
Mycket beroende på att vi inte har någon lämplig plats att vara på. Det fanns mycket delade meningar, men kanske kan den återupptas i någon form till nästa år.
Julmässa/marknad har funnits i Bettna sedan mer än 60 år tillbaka - varför det är lite trist att den inte kunde upprätthållas även i år. Vi får väl försöka till nästa Jul igen...

*  *  *