Aktiviteter under verksamhetsåret 2017

Torsdagen den 23 februari kurade vi skymning på Kullagården.
Det var 25 personer som infann sig och Glade Glenn stod för underhållningen.
Han gjorde en frågetävling på olika låtar som han spelade och så skulle vi gissa vilka städer och personer m.m. som fanns gömda i låtarna.
Alla var på alerten och gissningarna var ibland många.
Vi tog en fikapaus mitt i tävlingen med gott bröd som Yvonne Frodin hade ordnat och alla lät sig väl smaka.

Koncentrerade deltagare Foto: Karin Eriksson

Glade Glenn i samspråk med Maj-Britt Svensson Foto: Karin Eriksson

Yvonne Frodin Foto: Karin Eriksson

*  *  *

Söndagen den 26 mars hölls årsmöte i Församlingshemmet.
Det var knappt sjuttiotalet medlemmar som hittat dit.
Vi började med mötesförhandlingar där Lasse Gustavsson satt som ordförande och Hasse Sköld var sekreterare.
Styrelsen som varit under 2016 omvaldes i sin helhet.
Verksamhetsberättelsen och -planen för 2017 finns som tidigare i krönikan 2016.
Därefter tog Hans Andersson, uppväxt vid Hamra i Bettna, ordet. Han började med att berätta att han skull visa levande bilder varpå han bad Jonne Karlsson komma och hjälpa honom.
Hans visade och berättade hur han vid ett tillfälle råkade "klippa till" Jonne i huvudet med en kratta så blodvite uppstod. Hans menade att det var han som gjort att Jonne blivit den han är idag...
Sedan visade Hans bilder från Bettna på 1950 och -60-talen.
Vi hade också lånat 8 st. "Roll up" av förbundet som visade bl.a. teknik och miljö för 100 år tillbaka i tiden. Mycket fin utställning.
Därefter drack vi kaffe och Thore Karlsson sålde som vanligt lotter.

Hans hotar Jonne med krattan   Foto: Arne Pettersson

Margaretha tackar Hans för en nostalgisk resa i Bettna   Foto: Arne Pettersson

Medlemmar vid de runda borden  Foto: Arne Pettersson

Vid kaffeborden och här syns även några Roll up   Foto: Arne Pettersson

Delar av kökspersonalen  Foto: Arne Pettersson

*  *  * 

Onsdagen den 26 april hade vi fågelskådning på programmet. Det blev endast tre personer som infann sig vid Torps våtmark i Husby.
De personerna såg massor av fåglar, men visste inte vad det var för sorter då ingen av våra experter konde närvara just den kvällen.
Vi får ta nya tag nästa år...

Denna enda bild blev tagen på Siv och Maggan...   Foto: Arne Pettersson

*  *  *

Lördagen den 27 maj samlades 15 personer vid Bo Hages badplats för att fira gökotta.
Det var en fin och varm morgon, och en av medlemmarna t.o.m. badade "frivilligt" i sjön.
Det pratades om ditt och datt och
Majsan hade fixat så grillarna var lagon varma.
Däremot hördes ingen gök men andra fågelar kvittrade.Kanske har våren varit lite för kall för att göken skulle vilja gala, för den har nog kommit.

En mysig morgon  Foto: Arne Pettersson

Utsikt mot Åkerö till vänster  Foto: Arne Pettersson

*  *  *

Torsdagen den 15 juni samlades 16 personer vid Föreningsborg för en bygdevandrig i byn runt Föreningsborg.
Vi började vandringen vid ö. Skenala och fortsatte med husen till Furebo och v. Skenala.
Vi tog sedan husen längs med Husbyvägen mot Föreningsborg, där vi gjorde en fikapaus, innan vi fortsatte mot Almby och Vallen. Även husen längs vägen mot Skönsta och Elmedal omnämndes i vandringen.
Karin Eriksson hade förberett sig om personer som bott och bor i husen. Flera av de medverkande hade minnen från äldre dagar.

Bygde-vandrare...  Foto: Arne Pettersson

Fika-paus vid Föreningsborg  Foto: Arne Pettersson

*  *  *

Torsdagen den 22 och Fredagen den 23 juni anordnade vi tillsammans med PRO midsommarfirande vid Föreningsborg. Vi träffades på torsdagen och tillsammans klädde majstången.
Firandet började på midsommaraftonen med att resa Majstången. Signhild Klaesson ledde ringlekar och Hasse och Sören Gustavsson stod för musiken.
Hasse och Sören underhöll sedan hela eftermiddagen från dansbanans scen.
Vi hade också en tipsrunda med frågor för både vuxna och barn. Det fanns också fika, varm korv. Tombola och chokladhjul samt fiskdamm, pilkastning och kottkastning för de yngre.
Det var uppskattningsvis ett par hundra personer som denna mulna men varma dag firade med oss.

Påklädning av stången Maggan, Signhild, Kent o Willy 22/6 - Foto: Karin Eriksson

Snart klar - Pia, Kent, Signhild, Arne o Roland - Foto: Karin Eriksson

Klar och upprest och gänget som gjorde jobbet - Foto: Karin Eriksson

Fika med gänget innan firandet börjar - Foto: Arne Pettersson

Dansare runt majstången - Foto: Arne Pettersson

Hembygsdför. ordf. Margaretha spexar tillsammans med Sören - Foto: Arne Pettersson

Ett av fikaborden - Foto: Arne Pettersson

Barn klättrar och leker på lilla berget - Foto: Arne Pettersson

Vid korven och chokladhjulet - Foto: Arne Pettersson

*  *  *

Lördagen den 22 juli hölls, för 6:e året i rad, en kyrkogårds-vandring på gamla kyrkogården. Inte mindre än 37 personer deltog denna varma men molninga lördag.
Arne Pettersson hade som tidigare noggrant tagit fram uppgifter om de personer som levt sina liv i Bettna. Det berättades många minnen och historier, både glada och sorgliga, om de bortgångna vid de olika gravarna.
Som avslutning framkom önskemål om att fortsätta ordna med en vandring även till nästa år.

Inledande vandring till de aktuella gravarna  Foto: Kalle Pettersson

Fika-paus - så det inte blir för ansträngande  Foto: Arne Pettersson

Och vandringen fortsätter  Foto Karin Eriksson 

*  *  *

Söndagen den 20 augusti samlades 8 personer för att åter igen gå till Tols grav. Vi var där förra året också men då hällregnade det.
I år fick vi en jättefin kväll med sol och endast några få regnstänk. Vi åkte till Tols grav som ligger på tolmoåsen längs med Katrineholmsvägen. Skeppssättningen är 30 meter lång och
markeras i båda ändar av några mindre stenar. På sidorna syns tydligt kantrännor. Denna gravplats är sannolikt från den yngre järnåldern (500 - 1050 e. Kr.)

I rannsakningar om Antikviteter från 1600-talet finns att läsa: "Jättegrift finns på Tolemo, af hvilken Jätte Thol Tolemo sitt namn säga hafva bekommit".

Därefter åkte vi till Bo hage och tog oss upp på ett berg på vilket det finns en fornborg. Här levde folk förr i tiden och de hade en bra utsikt mot sjön, om några fiender nalkades.
Där fikade vi sedan vid badplatsen och upplevde en fin solnedgång denna kväll.

Tohls grav Foto: Karin Eriksson

Deltagare -  Foto: Karin Eriksson

- vid samma plats  Foto: Arne Pettersson

Tall på fornborgen - Foto: Arne Pettersson

- samt historieintresserade  Foto: Arne Pettersson

*  *  *

Söndagen den 17 september samlades 24 personer för att under Hans Skölds ledning göra en vandring in i forntiden. Vi samlades vid Baren och åkte sedan mot Sjölundavägen. Vi började med att titta på rester från en tjärbrännings-plats.
Sedan vandrade vi in i skogen mellan Fredriksberg och Oskarsberg på den andra sidan om vägen. Där finns fornminnen i form av gravar och rösen. Där finns också stensättningar från bosättnigar som härrör sig ca. 1 100 år (yngre järnåldern) tillbaka i tiden.
Hans berättade också om skogen och avverkning av densamma.
Fikat denna fina höstdag, intogs sittande på stenarna från boplatserna.
Under fikat uppkom önskemål, om att göra en ny vandring nästa år.

Åhörare då Hans Sköld berättar  Foto: "Kalle" Pettersson

Fika på gång -  Foto: "Kalle" Pettersson

- på stenarna vid en gammal bosättning -  Foto: "Kalle" Pettersson

- botten opp. Fikapausen är slut.  Foto: "Kalle" Pettersson

*  *  *

Söndagen den 29 oktober träffades drygt 50 personer i Församlings-hemmet till höstmöte.Vi började med mötesförhandlingar och därefter skulle vår underhållare Björn Alm ta över. Han kunde tyvärr inte komma p.g.a. sjukdom så Lasse "Jollen" Gustavsson kom istället och berättade om minnen från sin uppväxt vid Åholmen och spelade några gamla gramofonskivor från 1940-talet.
Vi gjorde en liten paus för fika och Thore sålde lotter, innan Lasse avslutade sina minnen med en skiva.

Kökspersonalen  Foto Arne Pettersson

Deltagare vid fikapausen -   Foto Arne Pettersson

- också vid lilla bordet  Foto Arne Pettersson

I bakgrunden laddar Lasse gramofonen vid fikat   Foto Arne Pettersson

*  *  * 

Torsdagen den 9 november kurade vi skymning på Bettnabaren tillsammans med 16 personer.
Som underhållning denna kväll hade vi bjudit in Göran Ståhl från Forssa. Han berättade flera roliga historier och anekdoter samt däremellan spelade Göran folkmusik på sin fiol.
Bettna baren hade ordnat med fikat för kvälllen.

Göran Ståhl i full aktion   Foto: Arne Pettersson

*  *  * 

Lördagen den 9 december ordnade vi julmarknad vid Föreningsborgtillsammans med PRO.
Vi hade drygt 20-tal utställare som kom och visade upp sina alster,
allt ifrån smycken, träarbeten, stickat, lappsöm, ljus,
honung, glögg, Även fågelholkar att ställa in en hutt i, fanns att köpa.
Hutten fick köparen dock stå för själv.
Olika föreningar, fiber och Kullagården AB var också representerade.
Besökarna bjöds på bjöd på kaffe med hembakat bröd och SLN bjöd på alkoholfri glögg.
Varm korv fanns också att köpa. Det fanns också en tomte som skulle gissas vikten på.
Sedvanliga Sören och Hasse Gustavsson spelade julmusik och
marknaden avslutades så med luciatåg av klass 5 från Bettna skola.

Utställarna   Foto: Arne Pettersson

Musikerna   Foto: Arne Pettersson

Gissa tomtens vikt...   Foto: Arne Pettersson

Fikarummet  Foto: Arne Pettersson

Utställare på dansbanan   Foto: Arne Pettersson

Korvförsäljning på dansbanan  Foto: Arne Pettersson

Fågelholkarna på dansbanan  Foto: Arne Pettersson

Luciltåget   Foto: Arne Pettersson

*  *  *