Bettna Hembygdsförening

Medlem av Sveriges Hembygdsförbund

Kontakt

 

Adress:

Bettna Hembygdsförening
c/o Arne Pettersson
Granliden
64033 Bettna

Telefon: 0155-92265 (Arne Pettersson)

E-mail till kontaktpersoner:

Karin Eriksson mailto:bettna55@hotmail.com

Signild Klaesson    Tel: 0730645564
Mailto:klaessoneneby@gmail.com

*  *  *

Södermanlands län markerat med brunt

Södermanlands län

Bettna ligger i Flena kommun

Bettna tätort