Bettna Allmänna IdrottsSällskap

GLIMTAR ur BAIS historik, hämtat ur gamla protokoll, årsberättelser samt ur Kent Fredrikssons sammanfattningar i Bettna hembygdsförenings krönikor m.m.

1929 Upprinnelsen till BAIS. Ett antal idrottsintresserade ungdomar samlades vid Åkra och utövade i första hand fotbollsspelande på en av Åkras lämpliga ängar.

1931-32 Föreningen bildades och jakten på idrottsplats började. En lämplig plats hittades i samhället men boende i den närbelägna villabebyggelsen var inte intresserade av en fotbollsplan som närmsta granne. På väg ner mot Yngaren hittade man en hage som ansågs lämplig. En kommitté bestående av Oskar W Lindberg, Olle Lindblom, Harry Friborg och Harry Strand besökte den tilltänkta platsen en söndagsförmiddag. Man handlade snabbt och redan samma eftermiddag var arbetet i full gång. Sammanlagt deltog c:a 60-70 personer med att färdigställa idrottsplatsen på rekordtiden c:a 6 månader. Namnet var från början Korphagen, men döptes senare om till Yngarvallen. Vid invigningen förekom gymnastikuppvisning, fotboll och även fri-idrott. Medlemsantalet var från början endast 17 st. Den första styrelsen bestod av Oskar W Lindberg, Gustav Gustavsson, Edvin Ramling, Sven Zaar och Sigfrid Engström. Klubbens uppgift var att utöva idrott, utbilda goda idrottsmän/kvinnor, samt verka för gott och sunt kamratskap. Något som även i dag, 75 år senare gäller i högsta grad.

1933 Arbetet fortsatte med idrottsplatsen, fotbollsplanen utökades, ansatsbanor och hoppgropar, kastringar för kula och diskus anlades. En mängd tävlingar förekom och BAIS belade många fina placeringar. En stor idrottsfest anordnades på Åkerö där festområdet ställdes gratis till förfogande av godsägare Enderlein. Besökarantalet var omkring 2000 personer. En fest om året ordnades vid Föreningsborg där nettot skulle finansieras det kommande årets utgifter.

1934 Detta var ett ekonomiskt dåligt år, och många idrottare kunde inte deltaga i olika tävlingar i länet. En schism uppstod också med Broby GoIF, som utsatte våra främsta för en värvningskampanj, som dessbättre misslyckades. Broby GoIF försökte också detta år slå samman idrottsföreningarna i Bettna-Vrena-Valla och Broby, vilket inte heller lyckades.

Gymnastik Olle Sjöberg

 

Överst från v: Axel Lindblom, Gunnar Johansson, Filip Eriksson, Erik Englund, Folke Pettersson, Harry Johansson, Erik Fredriksson, Bernt Johansson, Ivar Hagberg, Olle Sjöberg. Mitten från v: Anna Andersson, ?, Margit Flodquist, Greta Pettersson och Heddvig Malmkvist. Sittande från v: Karin Flodmark, Agda Fredriksson, Astrid Andersson, Ingrid Fredriksson samt Gunborg Johansson.

1935-41 Det saknas en mängd uppgifter från dessa år. Troligen förstörda vid en brand i samhället.

 1942 En stor framgång för föreningen som fick en egen anslagstavla. Den fick sättas upp på en av järnvägsstationens byggnader.

1943 Stora framgångar inom fotbollen. Tyvärr fick flera spelare svåra skador. H Engvall fick ena benet avsparkat och Valter Ivarsson fick sitt ena knä söndertrasat.

1944 Nytt omklädningsrum byggdes vid Yngarvallen till en kostnad av 481:- förutom stora gåvor från ortens olika företagare. (Denna byggnad är numera förråd och garage för gräsklipparen vid Björkängen.) Även detta år var framgångarna stora för föreningens fotbollslag. Ingen förlorad match och hela 69 – 11 i målkvot.

1945 Detta år blev ännu bättre fotbollsmässigt. Man vann den s.k. Jönåkersserien, ingen förlust och smått otroliga 113 – 19 i målkvot (bra resultat med knappa resurser.)

Fotbollslag i Bettna omkring 1945 före avresan till Ålberga

 

Överst från v: Kalle Engvall, Malte Ringborg, Arne "Johan" Johansson, Eric Persson, Stig Oskarsson, Nisse Ohlsson, Sture Svanström, Nisse Larsson och Ture Larsson. Främst: Agne Lundgren, Hasse Sandberg samt Arne Arwedsson.

1949 Bordtennisen startas med en korpserie på 6 lag. BAIS startade en pojklagsserie med deltagande från Vrena-Stigtomta-Råby-Husby och Bettna.

1950-59 Idrottsverksamheten förde en tynande tillvaro under dessa år. Detta gällde många verksamheter såsom fotboll, fri-idrott, löpning och skidor. Dokumentationen utgör en mager och knapphändig information om verksamheten.1956 lades
verksamheten i stort sett ner med undantag för lite ungdomsfotboll.

 

Från v: Chaterine Stenberg, Kerstin Kvarfort, Marianne Gustavsson, Ulla Johanson, Ulla-Britt Friborg, Anita Fransson, Lisa Andersson, Berit Stenberg, Birgitta Larsson, Sonja Lövgren och Barbro Pettersson.

1959-61 Vid ett interimstyrelsemöte hösten 1959 beslutades om "nystart". 1960 tog verksamheten åter fart och 5 sektioner bildades, nämligen bandy, fotboll, bordtennis, skidor och fri-idrott (även innehållande gymnastik). Medlemsantalet var då hela 110 personer. Det iordningställdes en isbana med sarg och belysning, belägen vid Östra skolan. Denna finns fortfarande kvar på samma plats vid nuvarande skolan, dock utan sarg. En utifrån kommande fotbollstränare "anställdes", Roland Rosén från Nyköping med bl.a. meriter som div.3 spelare. Flens IF besegrades med 4 – 1.

 

Wolfgang Pürkner, Kjell Björnberg, Bo Lund, Kjell Jansson, Carl-Åke Skog och Jan Sandberg. Sittande: "Kalle" Pettersson, Lars-Olof Åberg, Jan Üebel, Kurt Andersson samt Tomy Persson.

1962 Fotbollslaget förstärktes med 2 nyförvärv, Hans Fröding (div. 3 spelare) och Sture Andersson från Vadsbro. Ett kommunmästerskap genomfördes på Yngarvallen med kommunens 4 fotbollslag från Broby, Vrena, Vadsbro och Bettna. BAIS vann och Janne Stenberg delade ut Läkerolfabrikens nyuppsatta vandringspris och plaketter.

1963 Ny idrottsplats planeras vid årsmötet på Löta pensionat. Plats fanns vid utkanten av samhället, bara några 100 meter från Bettna kyrka. BAIS arrangerade kommunmästerskap i bordtennis. Ett hundratal starter i 7 klasser, Vrena vann i samtliga. BAIS fick en andraplats som bäst genom Solveig Lundqvist.

1964 Iordningställdes nya idrottsplatsen Björkängen. BAIS höll i den traditionella julfesten i Föreningsborg med Siv och Margareta Karlsson som lekledare för barnen och systrarna Jonsson från Hagen underhöll med sång.

1965 Omklädningspaviljongen byggdes och Kurt Kedén från Nyköping AIK kom som spelande tränare och första matchen spelades på Björkängen

1966 Invigning av Björkängen med stor gymnastikuppvisning av medlemmar ur Nyköpingskretsen av Södermanlands gymnastikförbund. Antalet deltagare uppgick till c:a 350 personer och c:a 600 åskådare njöt av uppvisningen. Denna invigning skedde under mottot" Idrott åt alla".Bra fart och deltagande i den s.k. 6-mannabandyn. Det var också full verksamhet bland skidåkarna. Inte mindre än 12 st. startade i Vasaloppet.

1971 Ny ordförande, John "Jonne" Karlsson, som sedan höll i klubban ända fram t.o.m.

1988. 4 st. av föreningens damer deltog i en världsomfattande gymnastikuppvisning i Basel.

1973 Publikrekord c:a 1400 på Björkängen, entré 6:-. TV-laget gästar Bettna med match mot idel kända Bettnabor. Hemmalaget förstärkt med två kvinnliga linjemän, Sonja Petersson och Ulla Lindqvist, vilka kändisar visade stor respekt för. Allt under arrangemang av LION:s. I halvtidspausen underhöll Flens Blåsorkester.

1975 Planeras ett elljusspår, som tyvärr aldrig blev verklighet då det var svårt att få markägarna att samverka.

1977 Marita Syrjäläinen tilldelades utmärkelsen "Flens bästa idrottare" av Eskilstuna- Kuriren. Hon fick också Bettna AIS:s pris för "Framgångsrikaste idrottare". Ett klubbmästerskap på skidor hölls och samlade ett 40-tal deltagare.

1978-80 Omklädningspaviljongen byggs ut och blir ett klubbhus. Detta som ett resultat av frivilligt arbete av föreningens medlemmar. Samtidigt togs frågan upp om seniorfotbollens vara eller icke vara.

1980 Bettna AIS ansvarade för pappersinsamling i samhället för att bidraga till föreningens ekonomi. Kurt Andersson och fotbollssektionen har lagt ner ett sort arbete med detta.

1981 Den 21 maj firades föreningens 50-års jubileum. Där omnämndes bl.a. Tore Gustavsson som en mycket duktig löpare och eldsjäl i föreningen (han var också en av grundarna). Då föreningens devis bl.a. varit "Ingen nämnd ingen glömd", var alla värda ett omnämnande, men Anette Ivarsson och Marita Syrjäläinen måste ändå nämnas då de tillhörde Sörmlands bästa bordtennisspelare på damsidan. John Karlsson och Kurt Andersson omnämndes också för sina insatser i föreningen.

1982 "Hönsplockning" startar och pågår till 1999. Mycket arbete för ansvarig Kurt Andersson och många medlemmar (c:a 40 st./gång)bidrog otroligt mycket till föreningens goda ekonomi under många år. Bettna AIS anordnar tivoliarrangemang 4 – 6 juni

1983 Diskussion ang. sammanslagning med Vadsbro IF. 32 st. popplar planterades på Björkängen.

1986 Samarbete med Broby gällande ungdomsfotbollen. Stödföreningen fungerade bra under ett antal år, den ansvarade detta år för midsommarfesten. Broby GoIF kallade till möte ang. fotbollens framtid i våra föreningar.

1987 Den rel. unga budo-sektionen läggs ner. Beslutades vid årsmötet att bilda BBFF som senare blev BBFC och en interimstyrelse bildades. Inkomster och utgifter balanserades med över 100.000:- detta år.

1988 Försök gjordes att BBFC:s seniorlag skulle spela en del av sina hemmamatcher på Björkängen. Förslag lämnades på om och tillbyggnad av omklädningsrummen.

1989 Vid årsmötet avgick John Karlsson som ordförande och Kurt Andersson valdes till ordförande. I övrigt inga stora händelser detta år. Flens kommuns "Ledarstipendium" gick detta år till Kurt Andersson BAIS. Skid-och motionssektionen SKIMO anordnade bl.a. tipspromenad med avslutande "Gökotta" nere vid Yngarebadet.

1990 John "Jonne" Karlsson utsågs till hedersmedlem i BAIS.

1991 60-årsjubileum med bl.a. firande i Föreningsgården i Vadsbro. Stort deltagande och utdelande av olika utmärkelser. Hedersgäst var "FIFA"-presidenten Lennart Johansson som är hedersmedlem i föreningen. Det anordnades också en
ungdomsturnering i fotboll under sommaren, där BAIS belade en tredjeplats.

1991-99 Det förekom ett stort antal inbrott och skadegörelser i och på klubbhuset på Björkängen. Våren –98 roade sig också någon med s.k. "rallykörning" på fotbollsplanen, vilket orsakade stora skador.

1996 Glenn Aronsson valdes till ordförande. Stora svårigheter att få deltagare till den stora inkomstbringande "hönsplockningen".

1997 Vid årsmötet valdes Hans Ljungwald till ny ordförande.

1998 Revisorn Claes Stenberg tog upp frågan om sammanslagning av idrottsföreningarna i Broby och Bettna.

1999 Vid årsmötet detta år meddelade kassören Kjell Persson att Bingolotto och bidragen från Flens kommun, utgör grunden för föreningens ekonomi. Kenneth Svanqvist valdes till ny ordförande.

2000 BAIS får del i Bettna hemsida på "nätet". Kurt Andersson utsågs till hedersmedlem och får också Södermanlands Fotbollsförbunds diplom, för mycket nerlagt arbete i föreningen under ett 40-tal år. Detta år startade BAIS "Fritidsgård" i lokalen Strömsborg. Verksamhet var bl.a. disco, filmkvällar, olika spel och fika-verksamhet.

2001 Fortsatt fritidsgårdsverksamhet med bl.a. sportlovs-arrangemang och innebandy i skolans gymnastiksal. Föreningens första kvinnliga ordförande var ett faktum. Årsmötet valde Anette Eriksson-Huselius.

2002 Föreningen säljer c:a 80 bingolotter/vecka. Ett kämpigt år för ledarna i fritidsgårdsverksamheten, svårt att engagera föräldrar som ledare.

2003 SKIMO:s flitiga cyklister Ingemar Karlsson och Bo Thelin har deltagit i ett antal olika tävlingar som ex. Yngaren runt-Vätternrundan-Fem sjöar och Hedebytrampen. De ser fram emot flera lopp 2004. Fritidsgårdsverksamheten läggs på is, men innebandy och bordtennis fortsatte. En stor vattenskada drabbade klubbhuset på Björkängen med stora utgifter som följd.

2004 Under sept.-okt. anordnades sedvanliga städdagar som avslutades med traditionell"räkfrossa" för deltagarna och övrigt inbjudna medlemmar, som gjort stora insatser under året. Hans Hedengren valdes till ordförande.

2005 Det traditionsenliga midsommarfirandet vid Föreningsborg, som de senaste åren varit platsen för många barn och vuxna att dansa runt stången, fika och äta korv, deltaga i tipspromenad, köpa lotter och skjuta luftgevär. Återigen ny ordförande, Amin Jahanfard.

2006 Dags för föreningens andra kvinnliga ordförande, Amin ersätts nämligen av Eva Uebel.

Under de 15-20 senaste åren har gymnastiken haft en livlig verksamhet, både för barn och vuxna. Aktiva ledare har varit Pia Posse, Anette Eriksson-Huselius och Ann-Christine Carlsson.

Det har varit ett intressant arbete att försöka hitta "guldklimparna" ur Bettna AIS:s historia. Säkerligen har många personer som gjort förtjänstfulla insatser inte kommit med, men dom är för den skull inte bortglömda. De senaste 20 åren har ju fotbollen inte bedrivits i BAIS:s namn, utan i BBFC:s. Medlemmar i BAIS, såväl styrelse som övriga ledare och medlemmar har dock alla gjort en förtjänstfull insats för bygdens barn och ungdomar.

Kenneth Svanqvist