Bettna Hembygdsförening

Medlem av Sveriges Hembygdsförbund

Annat

Vapensköld

Bettna har sedan 1953 en officiell vapensköld

Kommentar: Bettna landskommun (1952-1970), Södermanlands län, nu Flens och Nyköpings kommuner. Fastställt av Kungl Maj:t 1953-02-27, upphört vid kommunens ombildning 1971-01-01. Gren med äpplen - Åkeröäpplen.

Sköld: Fält av silver på en stolpvis ställd, genomgående, grön gren tre röda äpplen, varav ett upptill och ett nedtill på dexter sida och ett i mitten på vänster sida, vart och ett mitt emot ett av grenens trenne blad.

En mera utförlig beskrivning finns här.

*  *  *

Bettnasmycket

Originalet är funnet vid en utgrävning i f.d. Löta-gravarna 1885, av arkeologen Hjalmar Stolpe och finns förvarat på Statens historiska muséum i Stockholm.

För några år sedan föddes tanken i Bettna hembygdsförening om att ta fram ett eget Bettna-smycke.

Figuren är formad som en ”fantasifigur” föreställande en liggande häst. Det djurformade beslaget som är från Vendeltiden, 600-800 e. Kr. har nu hembygdsföreningen gjort i form av hängsmycke, brosch och slipsnål. Smyckena är gjorda i brons och i originalstorlek.

Smyckena är tillverkade av den numera framlidne silversmeden Ralf Ohlson, Arbrå.

Dessa smycken finns till försäljning hos:

Karin Eriksson…….........…072-716 09 20

Mailto:bettna55@hotmail.com

och hos

Arne Pettersson………..….0155 - 922 65

*  *  *

Stenbergs i Bettna

Ett sedan lång tid välkänt bilföretag, som länge varit tongivande i Bettna, och som låtit tala om sig i stora delar av landet.

Sveriges första Peugeot-handlare var Janne Stenberg, Bettna Bilverkstad. 1954 bildade Janne  och Ulrich Stenberg aktiebolag och namnet byttes till Stenbergs Bil AB. Företaget finns inte kvar på orten utan flyttades under 2014 till Nyköping..  

Här kan du läsa hela historien om Stenbergs.

På senare tid har en gammal tidningsartikel från Sörmlands Nyheter dykt upp och den kan ses här. Eftersom det kan vara lite svårt att läsa texten finns en utskrift här.

*  *  *

Bettna Allmänna IdrottsSällskap

 - kan du läsa om här

*  *  *

E-bok direkt på hemsidan

Göran Eriksson, uppväxt i Bettna, har som webmaster och ansvarig utgivare för föreningens hemsida i cirka 10 år utvecklat och underhållit denna web-plats till sin nuvarande form - och har för avsikt att fortsätta med det så länge hälsan tillåter eller andra önskemål föreligger.

Göran's 16 år i Bettna är en 28-sidig skrift som utgör en kortfattad historia från 40- och 50-talen och som finns tillgänglig här för alla intresserade. April 2017.

*  *  *