Samhället

 

 

I bakgrunden bakom skorstenen på andra sidan gärdet syns Hvalsta där Samuelssons kom att bo.
Byggnaden med stora skorstenen är det näst sista mejeriet i Bettna och alldeles intill ligger mejeristbostaden.
I mitten ett magasin och Ljungwalds affär. Verandorna på husets högra sida var borta redan i början av 40-talet.
I bildens vänstra nedre del syns en bit av ”Mejeriberget” och bakom buskarna syns ett järnvägsspår.
Bilden är förmodligen tagen från den övre delen av det då nybyggda mejeriet. I så fall 1925.

Bilden är från 1937

Bilden tagen före 1948

 

Bilden tagen efter 1949

 

Centralföreningen 1944-45

Bettylynd på 1920-talet. Senare Ljungwalds lanthandel.
På 2000-talet används hela byggnaden för bostadslägenheter 

Gamla Konsum, som också hette Lindö, troligen från början av 1920-talet

1928 - 1932. Konsums fastighet brann ner 1932 

Konsum 1928. Gösta Pettersson, Erik Lindberg samt föreståndaren Georg Andersson. 

Konsums fastighet före branden 

Återuppbyggnaden påbörjades tidigt 

Från vänster: Nils Hultberg, ? , föreståndare Uno Björndahl.
Lars-Evert Pettersson och Gösta Sjöberg.
Främre raden: Ester Andersson, Sonja Sundkvist (Lövgren),
Vera Dalberg och Hildur Lundh.

 

Personalen vid Konsum 1950. Från v: Ingrid Erlandsson-Östlund, Nils Hultberg, Uno Björndal, föreståndare, Hildur Karlsson-Lund, Sonja Sundkvist-Lövgren och Gösta Sjöberg. Springpojken Olle Björndal saknas på bilden. 

Bettna Café. Erik Pettersson övertog caférörelsen 1942 efter fru Märta Eriksson. Cafféet, som är beläget mitt emot Ljungwalds och granne med Stenbergs bilverkstad, sköttes av makarna Erik och Signe Pettersson.
Omsättningen uppgick till 17 000: -/år.
Jämsides med caférörelsen bedrev Erik även urmakerirörelse. 


Kaklösa. Här levde dom farligt, utan att veta om det, helt nära huvud-vägen mellan Nyköping och Katrineholm...

 

 

Vårbacka som revs 2008

- och vars tomt var föremål för utgrävningar före rivningen