Kyrkbyn

 

 

 

 

 

 

 

Bettnakörens 80-årsjublieum 2004-10-17 Bild 1

Bettnakörens 80-årsjublieum 2004-10-17 Bild 2

Bettnakören vid mässa i Björkviks kyrkoruin

Från vänster:
Eva Fredriksson, Karin Oscarson, Bitte Svensson, Chatarina Nordström,
kyrkoherde Sven-Erik Svensson, Britta Rosén, Kenneth Svanqvist,
Göran Stål, Karin Eriksson, Harriet Hellsten, Gunnel Tito de Morais
och Ulla-Britta Andersson samt vid pianot kantor Eva Hammarstrand

Gamla ålderdomshemmet och skolan i bildens övre del

Bettna skola på 1960-talet. Skolan byggdes 1909 och revs 1968

 

Hembygdsföreningen tillsammans med Hembygdsförbundet öppnade 2008 Café vid Löta Handel, med temat "smaka på husen".
Vid Löta bedrevs, längre tillbaka, ett Café i det lilla vita huset.

Löta Café 2008

- och samma café på nära håll

Löta handel 2008