Klassfoton

Bettna skola 1932 klass 1Bakre raden från vänster:
Fröken Anna jansson, Evert Larsson Brunnsta, Maj-Britt Sundberg Valsta, ? , ? , ? ,
Ingeborg Johansson Viby, ? , ? , Inga-Britt Valter.
Främre raden fr. v.
Inger ...... Höganäs, ? , ? , Iris Adolfsson Elmedal, ? , Kerstin Karlsson (PärJohans),
Ingegärd Andersson Ängstorp, Ingbritt Svanström Åkra, och Ingrid Larsson Brunnsta.

Bettna skola 1934 klass 3Höstterminen 1934
Övre raden från vänster:
? , Lennart Larsson Mosstorp, ? , ? , ? , ? , ? .
Mittenraden fr. v.
Iris Adolfsson Elmedal, Ingeborg Johansson Viby, P... ... vid Yngaren, magister Rolf Forssman, Evert Larsson Brunnsta, Ingrid Larsson Brunnsta, ? .
Främre raden fr. v.
? , ? , Inga-Britt Valter, Ingbritt Svanström Åkra, Kerstin Karlsson (PärJohans), Ingegärd Andersson Ängstorp, Maj-Britt Sundberg Hvalsta, Inger Andersson Höganäs, ? , ? .

Bettna skola 1936 klass 4 Övre raden från vänster:
Kantor Gunnar Dahlkvist, ? , ? , Erik Pettersson Högvalla, ? , ? , ? , Jerker Andersson V.Eriksdal (ÅlJohans son).
Mittenraden fr. v.
? , Mary Björklund Folkebo, Inger ... Höganäs, Ingegärd Andersson Ängstorp, Ingrid Larsson Brunnsta, (syster till Lennart) Kerstin Karlsson (PärJohans) ? , Ingbritt Svanström Åkra,samt Maj-Britt Sundberg Hvalsta.

Bettna skola 1945 klass 3 och 4

Klass 3 och 4 i Bettna Skola 1945
Bakre raden från vänster: Läraren kantor Viktor Fridén, Flen; 4)Lars Bäcklund, Sjölunda; 4)Per-Olov Karlsson, Almedal; 4)Bengt Carlbinder, Sjölunda; 4)Bengt-Olov Karlsson, Charlottenlund; 3)Lars Karlsson, Åkerö; 3)Ronny Lemon, Rallersta;
Stående från vänster: 4)Tor Jansson, Svärdsta; 4)Elvy Vilén (Johansson), Rönnebo; 4)Solveig Karlsson, Sandbäcken; 3)Berit Pettersson, Harlinge; 3)Maj-Britt ? Bettnaberg?; 3)Ingrid Karlsson?, Åkerö?; 4)Ann-Marie Eriksson, Sittuna; 4)Maj-Britt Möller, Lötalund; 3)Berit Walter, Höglid; 3)Arne Pettersson, Hildesberg;
Sittande från vänster: 3)Dagmar Hellman, Kusin med Eivor; 4)Margareta Karlsson, Jonstorp; 3)Anja ? från Finland, Bettylund; 3)Ethel ? från Estland, Hvalsta; 4)Vivi Andersson, Björkeberg; 3)Gun Johansson, Gunnebo;
På marken från vänster: 3)Bertil Gogman, Sandåsen; 3)Hans Eriksson, Svärdsta; 4)Lennart Fransson, Lövsta; 3)Bengt-Åke Flink, Svenhem; 3)Lennart Hollstedt, Hvalsta; 3)Bernt ?, Ålspånga; 4)Bertil Eklund, Källtorp; 4)Stig Hollstedt, Hvalsta; 4)Erik Pettersson, Fågelsund.

Bettna skola 1950 klass 1

Bettna skola 1950 klass 6 och 7

Stående från vänster:

Viktor Korhonen kl 6, Ålspånga; Göran Eriksson kl 6, Vänhem; Torbjörn Dimfors kl 6, Gunnebo; Alf Johansson kl 7, Skönsta; Gunnar Karlsson kl 7, Charlottenlund; Lars-Roland Larsson kl 6, Lena gård; Anders Hagberg kl 7, Gjeltvik; Sven Andersson kl 7, Björkebo; Lars Arvidsson kl 7, Björksund; Fleming Eriksson kl 7, Frugården; Nils-Erik Hultberg kl 6, Postgården;

Sittande från vänster:

Gerhard Eriksson kl 6, Sjövik; Birgitta Fredriksson kl 6, Solberga; Inger Virström kl 7, Älvdalen; Britt-Marie Fredriksson kl 7, Fågelsund; Ann-Mari Sundin kl 6, Broby; Ulla Samuelsson kl 6, Hvalsta; Jonny Hollstedt kl 6, Hvalsta

Bettna skola 1951 klass 7

Lärare: Kjell Johnsson, Löta Dalbygård Bettna

I resp. bänkrad framifrån och bakåt. Rad 1 längst till vänster:

Nils-Erik Hultberg, Postgården Bettna; Ann-Mari Sundin, Broby Bettna; Maj-Britt Lundgren, Husby; Berit Karolusson, Husby;

Rad 2: Torbjörn Dimfors, Gunnebo Bettna; Birgitta Fredriksson, Solberga Bettna; Barbro Lundkvist, Husby; Lars-Roland Larsson, Lena gård Bettna;

Rad 3: Göran Eriksson, Vänhem Bettna; Knut Roland Pettersson, Husby; Gun Karlsson, Vrena; Kerstin Pettersson, Vrena;

Rad 4: Inger Broberg, Vrena; Karin Nilsson, Vrena; Roland Andersson, Vrena

Bettna skola 1954 klass 5

Bettna Skola 1959 klass 7

Eleverna fotograferade framför den då nybyggda paviljongen.

Bakre raden från v: Bror Hurtig, Sven-Ove Eriksson, Björn Karlsson, Tom Böös, Anita Björklind, Christina Larsson, Jan Ûebel, Karin Eriksson, Stig Andersson, Anette Karlsson, Kjell Jonsson, Börje Lindberg, Sture Karlsson samt magister Roland Karlsson.

Mittenraden från v: Anette Ehrnholm, Birgitta Licke, Sol-Britt Hallberg, Eva Stenberg, Berit Ahlstrand,Monica Broberg, Lise-Lotte Lindberg, Anitha Lindblom, Britt-Louise Magnusson.

Främre reden från v: Lennart Pettersson, Bo Eriksson, Bo Thelin, Lars-Olov Åberg, Hans-Åke Svedlindh, Roland Larsson, Curt-Olof Johansson, Nils-Bertil Gustavsson.

Klassträff i Stigtomta 1999, 40 år senare med klass 7 1959

Bakre rade från vänster:
Nils-Bertil Gustavsson, Stig Andersson, Jan Üebel, Börje Lindberg, Christina (Larsson) Thunström, Lars-Göran Törnqvist, Roland Larsson, Bo Eriksson, Sture Karlsson samt magister Roland Karlsson.
Främre raden från vänster:
Berit (Ahlstrand) Tengdelius, Bo Thelin, Anette Ehrnholm, Sol-Britt (Hallberg) Josefsson, Karin Eriksson, Yvonne (Aronsson) Neuman samt Britt-Louise (Magnusson) Eriksson.

Uppifrån från vänster:
Magister Gunnar Nygren.
Rad 1: Britt-Marie Lindberg, Gunilla Thunström, Ulla-Britt Gustavsson, Inger Bomgren, Birgitta Johansson och fröken Gunnel Smedberg.
Rad 2: Lilian Granquist, Margareta Fenelius, Ingrid Bånn, Ann-Charlotte Andersson,
Vanja Malmkvist och Ingegerd Andersson.
Rad 3: Lars Lundström, Bo Lennander, Ove Klaesson, Åke Lindblom, ?…
och Krister Engvall.
Rad 4: Putte Alm, Nils Njord, Alf Ericsson, Kennert Svedin, Kurt Andersson
och Håkan Fredriksson.

Bettna skola 1960 Klass 7 

 

Bakre raden från vänster:
Ove Klaesson, Glenn Sundberg, Lars Lindkvist, Seth Svensson, Hans Larsson,
Jan Larsson, Bengt Persson samt Lars Svedlindh.
Mittenraden från vänster:
Rektor Gunnar Karlsson, Nils-Erik Niord, Tomas Hugsén,
Kurt Karlsson, Roger Landström, Bo Törnqvist, Rolf Pettersson,
Kurt Andersson, Krister Engvall samt Alf Ericksson.
Främre raden från vänster:
Håkan Fredriksson, Yvonne Gustavsson, Mona Thelin, Margareta Fenelius,
Gun Björklund, magister Erik Hellsten, Vanja Malmkvist, Monica Lund,
Elise-Marie Wiberg, Birgitta Johansson samt Åke Lindblom. 

Bettna skola 1960 Klass 5 

Bakre raden från vänster:
Leif Broms, Jan Sandberg, Kjell Björnberg,
Rune Karlsson, Göran ?.
Främre raden fr. v.:
Tommy Persson, Ingrid Andersson, Monica Dahlander,
Inger Ivarsson, fröken Inga-Lill Ivarsson,
Margareta Johansson, Kristina Sterner, Boel Fredriksson
Anne-Marie Larsson och Bengt Hurtig.